Na co zgadzamy się podpisując umowę o pracę?

Większość umów o pracę zawiera standardową klauzulę, która mówi, że dana osoba zgadza się na przetwarzanie danych osobowych pracowników. Czy te klauzule przetrwają RODO, a jeśli tak, to na co się zgadzamy podpisując teraz umowę o pracę?

rodo6

Taka zgoda może nadal stanowić ważną podstawę przetwarzania danych. Jednak to, co powoduje problemy z tymi historycznymi klauzulami umów o pracę, polega na tym, że starają się legitymizować ogromną ilość przetwarzania danych bez dużej ilości informacji oraz w okolicznościach, w których pracownik tak naprawdę nie jest w stanie odmówić (przynajmniej w większości przypadków). Zgodnie z RODO zgoda powinna być:

  • swobodnie udzielana,
  • świadoma,
  • jednoznaczna,
  • oddzielona od innych warunków.

Wskazówki jakie może dać profesjonalna Kancelaria RODO mówią nam, że taka zgoda będzie bardzo trudna do zdobycia w kontekście umów, w których występuje brak uściślenia. Może to być szczególnie trudne dla pracodawców.

Oznacza to, że jednym rozsądnym podejściem jest stwierdzenie, że dotychczasowe przepisy nie mają już żadnej wartości po wejściu RODO, a także zalecane wydawałoby się całkowite ich usunięcie z umowy o pracę. Dobrą praktyką byłoby nadal jednak zawierać coś, co wymaga od nowego pracownika przestrzegania zasad ochrony danych ale ponieważ zgoda w takim dokumencie ma tak ograniczoną wartość, musi być taka którą można usunąć.

W przypadku uzyskania zgody na jakąkolwiek konkretną operację (taką jak uzyskanie raportu o stanie zdrowia w miejscu pracy lub wykorzystanie ich zdjęcia w celach marketingowych), zgoda może być swobodnie uzyskana w tym czasie osobno (bez ryzyka negatywnych sankcji) oraz skierowane dokładnie w odniesieniu do tego, na co chcesz się zgodzić.

Istnieje jednak alternatywny pogląd, który mówi, że nie ma żadnych przeciwskazań na uwzględnienie w umowie przepisu dotyczącego ochrony danych i uzyskania zgody (w możliwie ograniczonym zakresie).

Taka klauzula mogłaby:

  • potwierdzać, że pracodawca będzie posiadać i przetwarzać dane osobowe dotyczące pracownika (w tym specjalne kategorie danych osobowych);
  • określić cele, dla których pracodawca może to zrobić, takie jak administracja, zarządzanie i funkcjonowanie zatrudnienia (w tym wypłata wynagrodzeń i utrzymanie frekwencji, wyniki i zapisy dotyczące zachowania);
  • określać uzasadnione powody (inne niż zgoda), które będą polegać na przetwarzaniu danych (zwykle: wykonanie umowy, przestrzeganie zobowiązań prawnych i / lub w celach zgodnych z prawem interesów realizowanych przez ciebie);
  • zawierać zgodę na takie przetwarzanie w zakresie, w jakim pracownik jest w stanie to zrobić i potwierdzić, że zgoda może zostać cofnięta poprzez powiadomienie.

Tylko czas pokaże, czy takie przepisy staną się normą, czy też klauzule te znikną całkowicie, ale na razie prawdopodobnie pracodawca musi przynajmniej nieznacznie zmienić postanowienia umowne, jeśli zdecyduje się nie usuwać ich całkowicie. Jako pracownik powinieneś być tego całkowicie świadomy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *