Outplacement: wsparcie zwalnianych pracowników nie musi mieć formy pieniężnej!

04

Zwolnienia często związane są z wypłacaniem pracownikom odpraw w konkretnej wysokości.

Wsparcie odchodzących osób jednak nie musi zasadzać się wyłącznie na pomocy finansowej. Coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest outplacement, który ma za zadanie przygotować uczestników programu do ponownego wejścia na rynek pracy. Wyróżniany jest outplacement indywidualny i grupowy – zastosowanie konkretnego rozwiązania jest uzależnione od liczby osób, do których ma ono być skierowane.

Outplacement, jako szansa na uspokojenie nastrojów w firmie

Zwolnienie z pracy jest stresogenną sytuacją. Jeśli zwolnieniom podlega duża grupa osób, stres i towarzyszący mu niepokój mogą wpływać na atmosferę wśród załogi pracowników. Fakt, że pracodawca zapewnia zwalnianym osobom profesjonalne wsparcie, które pomoże im ponownie odnaleźć się na rynku pracy, ma szansę wpłynąć kojąco na podobne nastroje. Co więcej, zagwarantowanie pomocy w formie outplacementu może oddziaływać również na aktywność zwalnianych pracowników, którzy wiedząc, że pracodawca troszczy się o ich przyszłość, będą mieli lepszą motywację, by dalej sumiennie realizować swoje obowiązki w firmie, nawet w czasie wypowiedzenia.

Outplacement – wizerunkowa podpora

Zwolnienia, zarówno indywidualne, jak i grupowe, to dla firmy duże wyzwanie wizerunkowe. Jak mu sprostać? Pomocny może okazać się odpowiednio zaplanowany outplacement, który będzie odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby zwalnianych pracowników. Zapewniając pomoc w postaci outplacementu pracodawca daje jasny sygnał, że losy byłych pracowników nie są mu obojętne i stara się zapewnić im możliwie jak najlepszy start.

Outplacement – co oznacza dla pracowników, którzy pozostają w firmie?

Outplacement, mimo że jest stworzony z myślą o osobach zwalnianych, może mieć też duże znaczenie dla pracowników, którzy dalej będą zatrudnieni w strukturach firmy i przełożyć się na ich aktywność oraz stosunek do pracodawcy. Dlaczego? Dla pracowników wdrożenie outplacementu jest jasną oznaką tego, że pracodawca troszczy się o ich życie zawodowe.

Podsumowując: outplacement niesie za sobą wiele korzyści, dlatego z całą pewnością jest to rozwiązanie, które warto rozważyć, zarówno jeśli zwolnienia będą dotyczyły dużej grupy osób, jak i w sytuacji, kiedy planowane są zwolnienia indywidualne. Warto zaznaczyć, że to zresztą coraz częściej wykorzystywane narzędzie, a pracodawcy zauważają, że profesjonalny outplacement może być atrakcyjny również ze względu na funkcjonowanie ich firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *