Zarobki polskich urzędników – od radnego do prezydenta

Zarobki na kierowniczych stanowiskach w Polsce różnią się w zależności od roli i szczebla administracyjnego. Sprawdziliśmy, jak kształtują się zarobki prezydenta, posła, a także wójta, burmistrza i radnego.

Wynagrodzenie głowy państwa

Prezydent Polski otrzymuje miesięczne wynagrodzenie, które składa się z kilku elementów. Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 17 536,12 zł, do tego dochodzi dodatek funkcyjny w wysokości 7 515,56 zł oraz dodatek za wysługę lat, który wynosi 3 507,22 zł. Po uwzględnieniu wszystkich składników, miesięczne wynagrodzenie prezydenta wynosi 28 558,90 zł brutto. Z tej kwoty odliczane są składki ubezpieczeniowe i podatek dochodowy – tutaj więcej https://web-lider.com.pl – portal siedzący w biznesie.

Dieta i dodatki poselskie

Posłowie na Sejm otrzymują wynagrodzenie, które bazuje na kwocie 1789,42 zł, stanowiącej podstawę dla obliczenia ich pensji. Dieta poselska to łącznie 16 754,69 zł brutto miesięcznie w 2024 roku, w tym wynagrodzenie bazowe 10 078,01 zł i dieta parlamentarna 3 149,38 zł. Posłowie mogą także otrzymywać dodatki funkcyjne, które zależne są od pełnionych funkcji w Sejmie.

Wynagrodzenia samorządowców

Zarobki wójta, burmistrza, starosty czy marszałka województwa zależą od wielkości jednostki administracyjnej, którą zarządzają. Na przykład, prezydent Warszawy może zarobić maksymalnie 20 041,50 zł, wliczając w to wynagrodzenie zasadnicze i maksymalne dodatki. Wójtowie, burmistrzowie i starostowie otrzymują wynagrodzenia ustalane na podstawie przepisów prawa, które zależą od liczby mieszkańców i szczegółowych regulacji wewnętrznych.

Dieta radnego

Radni różnych szczebli samorządowych, od gmin po powiaty, otrzymują diety, które ustalane są przez odpowiednie organy i zależne są od liczby mieszkańców danej jednostki. Maksymalna dieta radnego powiatu w powiecie powyżej 120 tys. mieszkańców może wynosić 4 294,61 zł, podczas gdy w mniejszych jednostkach kwoty są niższe. Diety radnych są zwolnione z podatku dochodowego do kwoty 3 000 zł.

Zarobki osób na kierowniczych stanowiskach w Polsce są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, w tym od wielkości i rodzaju administracji. Ustalanie tych wynagrodzeń wymaga przeanalizowania wielu ustaw i rozporządzeń, które regulują kwestie wynagrodzeń w sektorze publicznym.

Źródło: Bankier.pl i WEB-LIDER-COM.PL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *