Rejestr beneficjentów rzeczywistych – kogo dotyczy?

W przestrzeni publicznej funkcjonuje cały szereg rozwiązań, których celem jest zapobieganie praniu pieniędzy, finansowemu terroryzmowi, a także wielu innym przestępstwom gospodarczym. Jednym z takich rozwiązań jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, w którym można znaleźć sporo sprawdzonych danych na temat każdego podmiotu.

Z rejestru beneficjentów rzeczywistych mogą korzystać instytucje, a także inne firmy, które chcą sprawdzić swojego partnera biznesowego czy kontrahenta. W rejestrze znajdują się i są przetwarzane informacje na temat wszystkich beneficjentów rzeczywistych w spółkach jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, a także prostych spółkach akcyjnych. Beneficjenci rzeczywiści to osoby, które sprawują faktyczną kontrolę bezpośrednią lub pośrednią nad spółką. Są to informacje, dzięki którym przestępcy, szczególnie finansowi, nie mają możliwości skutecznego ukrycia się w strukturach przedsiębiorstwa, informacje na ich temat są bowiem jawne i dostępne.

Jakie są dane o beneficjentach rzeczywistych?

Jeśli chcemy sprawdzić rejestr beneficjentów rzeczywistych, musimy liczyć się z tym, że nie wszystkie interesujące nas dane są w nim do znalezienia. Z drugiej strony – te informacje, które są w rejestrze mogą w zupełności wystarczyć do zidentyfikowania konkretnej osoby, a także zasięgnięcia informacji na jej temat także w innych źródłach. W danych o beneficjentach rzeczywistych, które znajdują się w rejestrze, znajdziemy przede wszystkim imię i nazwisko beneficjenta, dokładną nazwę podmiotu, w którego strukturach się znajduje, NIP, KRS, państwo zamieszkania, obywatelstwo (jeśli ma ich kilka, to będą informacje o wszystkich posiadanych), a także numer PESEL oraz informacje o wszystkich uprawnieniach, jakie posiada w związku ze swoją funkcją w firmie czy innym podmiocie.

Szeroki wybór rozwiązań online

Rejestr beneficjentów rzeczywistych ro rozwiązanie, które pozwala przede wszystkim chronić interesy firm i instytucji. Warto więc zadbać o to, by dostęp do informacji mieć na bieżąco oraz żeby nie był on skomplikowany czy problemowy. Z pomocą przychodzą różnego rodzaju aplikacje webowe, które pozwalają na szybkie sprawdzanie danych poprzez przeglądarki internetowe. Są wygodne, skuteczne, bezpieczne w stosowaniu. Jest również sporo rozwiązań, dzięki którym rejestr można zintegrować z firmowym systemem czy bazą danych i na bieżąco reagować na wszelkie pojawiające się zmiany. Korzystanie z takich rozwiązań znacznie ułatwia prowadzenie działalności, weryfikowanie klientów, partnerów biznesowych, kontrahentów oraz wszystkie podmioty, z którymi firma wchodzi w finansową zależność czy szeroko zakrojoną współpracę. Weryfikowanie beneficjentów rzeczywistych pozwala na uniknięcie wielu nieprzewidzianych zdarzeń w tych sytuacjach, gdy okazuje się, że faktyczną osobą zarządzającą przedsiębiorstwem jest ktoś inny niż początkowo nam się wydawało.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *