Skąd się bierze zwrot podatku i ile czasu trzeba na niego czekać?

man-office-desk-820x500

Zwrot podatku można uznać za jedną z najprzyjemniejszych informacji jaką można uzyskać od urzędu skarbowego. Co roku, jak na żądną inną wiadomość, podatnicy czekają na swoje pieniądze ze zwrotu. Z czego wynikają zwroty lub ich brak? Ile trzeba na niego czekać? Jak go uzyskać?

Zwrot z podatku – zasady podstawowe

Zwrot podatku wynika bezpośrednio z przepisów, ponieważ podatnik ma obowiązek regulowania podatków w wysokości przez nich przewidzianych. Oznacza to, że jeżeli podatnik płacił cały rok podatki, których suma przekroczyła sumę rocznego obowiązku podatkowego, należy mu się zwrot. Najczęściej wynika to z sytuacji, kiedy pracodawca pobierał podatek należy nie wiedząc na przykład o przysługujących podatnikowi ulgach czy zniżkach.

Zwrot podatku może nastąpić na wskazany przez podatnika rachunek bankowy lub w gotówce, za pomocą przekazu pocztowego. Zwroty nadpłaty w bardzo małej wysokości, ze względu na koszty przelewów lub koszty przekazu pocztowego, należy odebrać w kasie.

Ile trzeba czekać na zwrot z podatku

Zasady dotyczące zwrotu podatku, zostały przez ustawodawcę ustanowione w ustawie ordynacja podatkowa. Zgodnie z nią, maksymalnym terminem do przekazania środków do podatnika są 3 miesiące. Generalnie, czas oczekiwania na zwrot podatku zależy od danego miejsca – właściwego organu podatkowego. Warunkuje go między innymi ilość spływających do urzędu formularzy podatkowych i konieczność ich weryfikacji. W praktyce oznacza to,
że ustawa przewiduje termin maksymalny, jednak konkretnego terminu nie może określić nikt poza pracownikami organów podatkowych. Jest jednak kilka zupełnie legalnych sposobów by otrzymać szybciej zwrot z podatku.

Pierwszy z nich, dostępny jest dla wszystkich podatników – zgodnie ze statystykami, zwrot podatku następuje zdecydowanie szybciej, w przypadku złożenia deklaracji wcześniej. Wynika to z faktu, że w kwietniu oraz pod jego koniec, do urzędów skarbowych spływa najwięcej deklaracji. W skutek tego, urzędnicy mają najwięcej pracy i nasz druk księgowy będzie musiał „dłużej poleżeć” w kolejce.

Drugim z nich są specjalne przywileje. Od jakiegoś czasu, w Polsce funkcjonuje dokument tak zwanej Karty Dużej Rodziny. Jedną z jej atutów są preferencje, również w zakresie podatków. W tej kwestii Ministerstwo Finansów zadeklarowało krótszy, bo maksymalnie 30 dniowy termin zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych, dla osób posiadających taką kartę, pod warunkiem złożenia deklaracji w formie elektronicznej.

Podsumowanie i rekomendacje

Jeżeli podatnikowi zależy na wcześniejszym zwrocie z podatku, wystarczy żeby jak najszybciej wypełnił swoją indywidualną deklarację podatkową. Termin 30 kwietnia dla najpopularniejszych PIT jest terminem maksymalnym, nic więc nie stoi zatem na przeszkodzie, aby wypełnić go dużo wcześniej. Większość osób pracujących na umowę o pracę otrzymuje swoje PIT-11 przed terminem, na początku lub w połowie lutego. Już wtedy, jeżeli posiadają oni całość potrzebnych danych i informacji, można przystąpić do pracy nad własnym PIT i przesłać go do odpowiedniego urzędu skarbowego. Ponadto, wstępnie wypełnione PIT dostępne są dla podatników już od połowy marca każdego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *