Szkoleniowiec przeciwpożarowy – jakie kwalifikacje musi posiadać?

Commericalresized

Przepisy BHP dotyczące ochrony przeciwpożarowej precyzuje ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku, o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 26.11.2015 poz. 1964). W przepisach zawarte są wszelkie kwalifikacje, które musi posiadać szkoleniowiec z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nie jest to prosta sprawa.

Nie można tak po prostu podejść do tematu i zatrudnić kogoś „z marszu”. Szkoleniowiec powinien posiadać odpowiednie doświadczenie w tym zakresie, wiedzę, oraz (już poza kwalifikacjami) empatię dla ludzi w pracy. Nie należy bać się takiego szkoleniowca. Często zdarza się, że pracownicy unikają zarówno rozmów, jak i nawet samych spotkań z w/w szkoleniowcem, ponieważ lękają się ewentualnych pytań dotyczących np. ostatniego kursu na którym nie byli, lub nic z niego nie wynieśli. Dlatego sama empatia takiego pracownika zajmującego się szkoleniem przeciwpożarowym, jest jak najbardziej pożądana.

Kwalifikacje

Aby zostać szkoleniowcem przeciwpożarowym należy ukończyć kurs z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Kurs taki mam na celu przygotować absolwentów do służby zapewniającej ochronę życia i mienia ludzi na terenie zakładów pracy. Kurs przygotowuje praktycznie i teoretycznie swoich absolwentów w razie pożarów, klęsk żywiołowych, oraz innych zagrożeń powodowanych przez wypadki losowe. Kursant poznaje podstawowe zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego wszystkich urządzeń i instalacji znajdujących się na terenie nie tylko budynków, ale również różnych obiektów znajdujących się poza tymi budynkami. Na kursie dowiaduje się również, jak ustalać przyczyny powstawania zagrożeń i przeciwdziałania im w praktyce. Szkoli się również w nauczaniu zasad przeciwdziałania pożarom.

Szkolenie na terenie zakładu pracy

Szkoleniowiec po ukończeniu kursu i zdaniu odpowiednich egzaminów, może przeprowadzać szkolenia na terenie przedsiębiorstw z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Naucza pracowników jak zachować się w razie pożaru. Jeśli jest to np. duża stacja benzynowa na której został zaprószony ogień, pracownicy powinni jak najszybciej opuścić jej teren i nie angażować się w ewentualne gaszenie, ponieważ może to bezpośrednio grozić narażeniem ich zdrowia, a nawet życia.

W innych sytuacjach (mniej niebezpiecznych miejscach), pracownicy mogą starać się opanować sytuację, jednak nie powinni narażać się bezpośrednio na działanie ognia, czy też samych ewentualnych wybuchów. Szkoleniowiec ma do swojej dyspozycji odpowiednie narzędzia szkolenia, szczególnie polecane są tutaj narzędzia multimedialne, oraz prawdziwe przykłady „z życia”. Same szkolenia mogą być przeprowadzane cyklicznie w zależności od tego, jaka to jest branża, oraz ilu pracowników został ostatnio przyjętych do pracy. Wszyscy nowi pracownicy powinni być od razu przeszkoleni, zanim jeszcze przystąpią do wykonywania swoich obowiązków.

Informacje zawarte w artykule pochodzą częściowo z serwisu http://www.miltom.com.pl – producent zbiorników przecipożarowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *