Upadająca spółka nie wypłaciła Ci wynagrodzenia? Radzimy do kogo się udać w tej sytuacji

getting-paid-the-wages-youre-owed-by-a-bankrupt-employer

Pracownik przed podjęciem pracy podpisuje ze swoim pracodawcą umowę w dowolnej formie- umowa o pracę, na czas określony, zlecenie czy inną- i to właśnie ten dokument jest podstawowym dokumentem określającym prawa i obowiązki każdej ze stron.

Oprócz takich informacji, jak rodzaj i miejsce wykonywanej pracy umowa określa również wysokość wynagrodzenia za wykonywane obowiązki oraz wskazuje formę, w której pracownik comiesięcznie otrzymuje pieniądze- coraz częściej jest to przelew na konto, jednak zdarza się również wypłata bezpośrednio do rąk pracownika. Wynagrodzenie płatne jest od dołu, czyli po wykonanej pracy, a najczęściej wybieranym okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Wynagrodzenie za pracę w tym czasie powinno się dostawać najpóźniej do dziesiątego dnia kolejnego miesiąca.

Co w razie opóźnień?

Niestety wciąż zdarzają się przypadki, w których pracownicy nie otrzymują a terminie swojego wynagrodzenia. Przyczyny takiego stanu rzeczy są różne, a jedną z nich jest upadłość firmy- wtedy każdy pracownik przedsiębiorstwa boryka się z taką sytuacją. Niezależnie od przyczyny takiego stanu rzeczy prawo pracy zawsze staje po stronie pracownika.

Niezależnie od powodu, jaki sprawił, że pracownik nie otrzymał swojego wynagrodzenia za pracę- nawet jeśli pracodawca nie ma pieniędzy na wynagrodzenia dla swoich pracowników- zaleganie z wynagrodzeniami jest podstawowym naruszeniem podstawowych obowiązków pracodawcy. Brak wynagrodzenia w terminie daje pracownikowi prawną możliwość rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Jakie rozwiązania?

Każdy pracownik, który znalazł się w takiej sytuacji ma kilka możliwości. Pierwszą z nich jest wspomniane wcześniej rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jednak działanie to jest w pełni uzasadnione w przypadku faktycznych opóźnień z wypłatami wynagrodzeń. W takim przypadku pracownik może żądać odszkodowania oraz wypłaty gotówki z odsetkami. Szukając pomocy w odzyskaniu zaległego wynagrodzenia warto skorzystać z pomocy instytucji profesjonalnie zajmującymi się zagadnieniami związanymi z pracą.

Państwowa Inspekcja Pracy

Podstawową instytucją zajmującą się problemami w pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy. Organ państwowy zajmuje się wszelkimi uchybieniami i sporami powstałymi podczas stosunku pracy. W takim przypadku instytucja stosuje nakaz pracodawcy wypłatę należnych zobowiązań i konieczne jest ich natychmiastowe wykonanie. W przeciwnym razie Państwowa Inspekcja Pracy wszczyna wobec pracodawcy postępowanie egzekucyjne. Zazwyczaj jest to wystarczające rozwiązanie, jednak w przypadku upadłości przedsiębiorstwa, które boryka się już z dostatecznymi problemami finansowymi, jest to niestety rozwiązanie nadal niewystarczające.

W takich przypadkach pracownikowi zostaje rozwiązanie sporu drogą sądową, jednak jest to czasochłonna, niepozbawiona walka o własne pieniądze. W dużych przedsiębiorstwach, gdzie znajduje się większa grupa pracowników w takiej sytuacji można postawić na złożenie pozwu zbiorowego, co zwiększy szansę na pozytywne rozwiązanie sporu.

Poradnik opracował serwis www.spolki-excelio.pl – dziękujemy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *