Własne biuro rachunkowe krok po kroku

business-861323_640

Każdy, kto chce otworzyć własne biuro rachunkowe od 2014 roku ma ułatwione możliwości. Wtedy bowiem weszły w życie przepisy upraszczające rozpoczęcie działaności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Sprawdź, jak założyć biuro rachunkowe.

Obecnie rozpoczęcie działności gospodarczej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych podlega przepisom o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, które w szczególności obejmują: prowadzenie ksiąg rachunkowych, ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów, ich wycenę i ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Przy rejestrowaniu działalności gospodarczej numerem PKD dla biura rachunkowego będzie nr 69.20.Z – działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe.

Regulacje prawne z zakresie usług prowadzenia ksiąg rachunkowych

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. 2014, poz. 768) oraz Ustawą z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 2013, poz. 330) osoby, które planują założenie biura rachunkowego, powinny posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przewinienia skarbowe oraz za przestępstwa określone w art. 9 Ustawy, np. prowadzenie ksiąg niezgodnie z przepisami lub podawanie w nich nierzetelnych danych.

Dodatkowo osoby planujące otwarcie biura rachunkowego powinny posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Co warto wiedzieć planują założenie biura rachunkowego?

Chcąc otworzyć biuro rachunkowe, można zdecydować się na dowolną formę prowadzonej działalności. W tej sytuacji przedsiębiorca może wybrać samodzielną działalność jako osoba fizyczna dokonująca wpisu w CEiDG, spółkę osobową lub kapitałową oraz spółdzielnię.

Niezwykle ważny element przy planowaniu założenia biura rachunkowego stanowi odpowiednia lokalizacja biura, która zapewnia komunikatwny dostęp dla potencjalnych klientów.

Z pewnością na początek niezbędny będzie kapitał na wynajęcie lub kupno lokalu, odpowiednie wyposażenie biura, zakup specjalistycznego oprogramowania, wykup ubezpieczenia OC oraz reklamę swojej działalności.

Analizując ilość działających na na rynku biur rachunkowych można dojść do wniosku, że rozpoczęcie tego typu działalności jest niemałym wyzwaniem. Mimo to, dzięki właściwemu przygotowaniu podjęcie go może skutkować wymiernymi profitami.

Usługi księgowe Raś&Raś

1 komentarz

  1. Sylwiana pisze:

    Polecam wam też w ramach oszczędności a także promocji marki skorzystać z firmy http://pointoffice.pl/wirtualne-biuro-krakow. Takie wirtualne biuro mieście się w centrum np. Krakowa więc korespondencja wygląda profesjonalnie. Numery telefonów też są Krakowskie. Taki bonus na start to fajna sprawa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *