Wszystko o ISO 17025

Technologia rozwija się bardzo sprawnie. Coraz częściej można zauważyć, że prawo nie nadąża nad nową technologią. Przykładem są tutaj ataki hakerskie, które były robione kilkanaście lat temu i prawo nie mogło temu zapobiec.

Bardzo szybki rozwój zachodzi również w laboratoriach, które to badają coraz to różniejsze próbki. Dlatego powstała norma ISO 17025, która przedstawia ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Czym jest ISO 17025

Jest to norma, która została stworzona w 1999 roku. Miała ona za zadanie ujednolicić wymagania techniczne i zarządzanie jakością w laboratoriach. Wprowadzanie coraz to nowszych technologii powoduje ciągłe zmiany w ISO 17025. Druga edycja była wydana już po 6 latach, w 2005 roku. Trzecia i aktualna wersja normy pochodzi z 2017 roku. Żeby być na bieżąco z normami warto wpisywać jej nazwę, a także rok. Przykładowo z 2018 roku norma wygląda następująco: ISO 17025:2018.

Czego dotyczyła część pierwsza i druga ISO 17025

Wymagania, które zamieszczone są w normie pierwszej dotyczyły:

– kupowania usług i towarów,
– obsługiwania klientów,
– systemu zarządzania,
– tworzeniu dokumentów i zapisów,
– przeglądu zarządzania.

Druga wersja normy zawierała wymagania dotyczące:

– jakości badań,
– sposobu, w jaki można przedstawić wyniki badań,
– personelu,
– warunków lokalowych i środowiskowych,
– sposobu poboru próbek, a także informacje jak postępować z obiektami badań,
– metod badań lub wzorcowań.

Zalety korzystania z ISO 17025

Szkolenie, które zakończone jest certfikatem niesie za sobą wiele korzyści dla firmy, które je wykona. Wybranie odpowiedniego miejsca na tę rzecz jest bardzo ważne, ponieważ dana szkoła musi posiadać najnowsze normy. Podczas szkolenia omawia się istotne zmiany, które zachodzą w danym roku. Przykładowo nowości w ISO 17025:2018-02. Bardzo ciekawą ofertę posiada strona pakulaconsulting.pl, która spełnia wszystkie wymagania. Zakończenie szkolenia pozytywnie równa się z wieloma zaletami.

1. Laboratorium posiadające certyfikat posiada większy prestiż
2. Wprowadzenie norm w życie wiąże się z usprawnieniem działania laboratorium
3. Podniesione zostają kwalifikacje pracowników
4. Każdy pracownik wie, jakie posiada uprawnienia, a także za co odpowiada
5. Wyniki badań są bardzo wiarygodne
6. Cały system i proces badania jest usprawiony

Norma ISO 17025, a ISO 9001

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest łączenie danych norm. ISO 17025 oparte jest na systemie jakości, który jest zgodny z normą ISO 9001. Idąc dalej, jeśli laboratorium działa zgodnie z wymogami ISO 17025 to również spełnia wymagania dotyczące ISO 9001. Takie połączenia pozwalają zdobywać większe ilości certyfikatów, które mogą pomóc w prestiżu danego laboratorium.

Podsumowując, norma oznaczona ISO 17025 jest skierowana do laboratoriów. Pierwsze jej wydanie pochodzi z 1999 roku, a ostatnie z 2017 roku. Co roku jednak zachodzą zmiany, które muszą być obserwowane. Laboratoria, które przejdą szkolenie mogą liczyć na większy prestiż, bardziej wiarygodne badania, a także usprawnienie procesu badania próbek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *