Wykonanie biznes planu pod dotacje

pexels-photo-938959

Chcąc uzyskać dotacje z Urzędu Pracy na otwarcie firmy stajemy przed koniecznością przygotowania biznes planu. W niektórych przypadkach będzie to część wniosku w innych – osobny dokument, który należy załączyć do formularza obowiązującego w danym PUP. Choć nie ma jednej, złotej metody przygotowania takiego dokumentu, to zwykle składa się on z kilku stałych elementów.

I. Wybór formy prawnej przedsiębiorstwa. W przypadku dotacji z PUP dopuszczalne formy prawne to:

a) Indywidualna działalność gospodarcza osoby fizycznej,

b) spółdzielnia socjalna,

c) w niektórych przypadkach spółka cywilna.

W 95% przypadków osoby starające się o dotacje PUP wybierają pierwsze rozwiązanie, a więc chcą prowadzić działalność we wysłanym imieniu, odpowiadając za nią całym swym majątkiem.

II. Wprowadzenie

Biznes plan przedsięwzięcia powinien zawierać informacje określającą profil firmy. Nie chodzi tu jedynie o wskazanie nr PKD (które w przypadku dotacji muszą się ściśle pokrywać z częścią opisową). Chodzi o to, że w przypadku dofinansowania dla bezrobotnych nie można wskazywać nr PKD na zapas, na okoliczność ewentualnych późniejszych zmian profilu. Jeżeli składa się wniosek na działalność fotograficzną, to nie powinno umieszczać się tam innych nr PKD, np. z zakresu usług budowlanych – chyba, że taki profil firmy również opiszemy w swoim wniosku.

III. lokalizacja firmy

Określamy gdzie firma będzie miała swoją siedzibę, oraz inne adresy które będą wykorzystywane w toku jej działania (np. w przypadku magazynu zlokalizowanego w innym miejscu). Warto uwzględnić tu metraż, stan techniczny budynków, oraz wyposażenie na stanie. Ta cześć biznes planu powinna również zawierać informacje jakie są koszty pozyskania nieruchomości i na jakiej podstawie prawnej będziemy nią dysponować.

IV. Przedstawienie oferty

W tym względzie należy określić jakie usługi zamierzamy świadczyć, co produkować, lub jakim asortymentem będziemy handlować. Dobra praktyką jest, aby przedstawić ofertę przyszłej firmy na kilu-kilkunastu reprezentatywnych przykładach, gdzie uwzględnimy również cenę sprzedaży, czas realizacji (w przypadku produkcji lub usług), oraz koszt zakupu ewentualnego towaru handlowego, lub materiałów wykorzystywanych w produkcji. Oferta może mieć formę tabeli, co ułatwi jej późniejsze wykorzystanie w prognozowanym rachunku zysków i strat.

V. Opis rynku i branży

W tej części charakteryzujemy obecną sytuację, oraz przedstawiamy prognozy na przyszłość. Bazując na źródłach, powinniśmy odpowiedzieć na pytanie, czy rynek ulega przekształceniom, jeżeli tak, to w jakim stopniu i jakie mogą być tego konsekwencje dla planowanej działalności. Należy oszacować wartość rynku z uwzględnieniem przewidywanego zasięgu działania naszego przedsiębiorstwa, oraz uwzględnić sezonowość – jeżeli może ona w jakiś sposób wpłynąć na sytuację firmy. Zwykle w tej części opisuje się również firmy konkurencyjne, wskazując ich liczbę i przedstawiając ich uogólnioną charakterystykę kilku wybranych podmiotów znajdujących się najbliżej naszej przyszłej siedziby, lub po prostu stanowiących w ocenie wnioskodawcy największe zagrożenie.

VI. Plan marketingowy

Powinien zawierać informacje o tym jaka będzie nasza strategia dotarcia do klienta. Z jakich środków reklamy będziemy korzystać, oraz jaki będzie ich bieżący koszt. Dla czego zdecydowaliśmy się wybrać takie a nie inne metody reklamy. Kwoty pojawiające się w tej części biznes planu powinny zostać później uwzględnione w rachunku wyników.

VII. Organizacja

Określamy tu przewidywane zatrudnienie, ewentualnych kontrahentów/dostawców z którymi będziemy współpracować i stopnień zależności, sposób zarządzania itp.

VIII. Plan wydatków

Uwzględniamy wszystkie koszty związane z uruchomieniem firmy, które zamierzamy pokryć zarówno ze środków dotacji, jak i w oparciu o środki własne, kredyty itp.

IX. Prognozowany rachunek zysków i strat

W przypadku dotacji z PUP zwykle wykonuje się go dla pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności. Ta cześć nie powinna obejmować nakładów inwestycyjnych a jedynie przychody i koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem. Uwzględniamy tu koszty transportu, zakupionego towaru handlowego w ilości równiej zakładanej sprzedaży, media, koszty zatrudnienia z narzutami, ZUS właściciela firmy, koszty telekomunikacyjne, koszt najmu lokalu, działania reklamowe itp. a następnie zestawiamy je z zakładanym poziomem sprzedaży, tak by obliczyć zysk netto po odjęciu wszelkich kosztów (na końcu uwzględniamy również podatek dochodowy).

Wzory przykładowych biznes planów do PUP, oraz inne cenne informacje, znajdziesz na stronie http://planujbiznes.pl/biznes-plan-wzor/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *