Jak zatrudnić pracownika tymczasowego?

Korzystanie z usług oferowanych przez agencję pracy niesie za sobą wiele korzyści dla pracodawcy. Jeśli w zatrudnieniu pracownika pomagać będzie agencja pracy tymczasowej, to należy mieć na uwadze, że rozwiązanie takie będzie odpowiednie dla tych pracodawców, u których zapotrzebowanie na pracę nie jest stałe. Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, jak zatrudnić pracownika tymczasowego

Zatrudnianie pracownika tymczasowego – podstawy prawne

Umowa podpisywana z pracownikami tymczasowymi nie jest regulowana przez przepisy Kodeksu pracy. Pracownik tymczasowy zatrudniany jest na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Podmiotem zatrudniający stanowi agencja pracy tymczasowej, która pośredniczy w procesie znajdowania pracowników na potrzeby pracodawców. Agencja działa na zasadzie pobierania marży, która jest odpowiednikiem procentowo określonej prowizji, a osoba poszukująca pracowników, czyli pracodawca, jest wówczas pracodawcą użytkownikiem – co stanowi odrębny podmiot w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Można więc stwierdzić, że pracodawca jest osobą zamawiająca siłę roboczą do wykonania określonego terminowego zadania.

Pracodawca użytkownik i jego obowiązki

Pracodawca użytkownik korzysta z praw przysługujących pracodawcy w zakresie obejmującym organizowanie pracy z udziałem tymczasowego pracownika. Jednak ma on w stosunku do pracownika tymczasowego również obowiązki. Przede wszystkim obowiązkiem pracodawcy użytkownika jest zapoznanie pracownika z zakresem wykonywanych obowiązków i sposobem ich wykonywania, oraz z przysługującymi mu uprawnieniami. Pracodawca użytkownik jest także zobowiązany do prowadzenia tak zwanej ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego i zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – poprzez udzielenie dostępu do odzieży i obuwia roboczego, a także środków ochrony indywidualnej. Osoba poszukująca pracownika tymczasowego musi również zapewnić mu pomieszczenia socjalne oraz udzielić urlopu wypoczynkowego – w terminie uzgodnionym indywidualnie z pracownikiem lub z agencją pracy tymczasowej, a także przestrzegać zasad niedyskryminacji i równego traktowania.

Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej

Zatrudnienie pracownika tymczasowego niewątpliwie posiada wiele zalet, jednak może być one także kłopotliwe. Zatrudnienie pracownika tymczasowego należy rozpocząć od zawarcia umowy z agencją pracy tymczasowej. Obowiązująca obecnie stawa nie narzuca stronom treści umowy – w związku z czym strony mogą ją dowolnie modyfikować, dostosowując ją do swoich potrzeb i założeń. Jest to istotny element, ponieważ większość agencji posiada zróżnicowaną wysokość prowizji za skierowanie pracownika tymczasowego do pracodawcy – co ustalane jest np. na podstawie czasu trwania umowy. Decydując się na tę formę zatrudnienia należy pamiętać, że pracownik tymczasowy może wykonywać powierzone mu zadania tylko prze określony czas, aby nie doszło do uznania nadużycia ze strony pracodawcy użytkownika. Dodatkowo osoba na stanowisku pracownika tymczasowego musi także przestrzegać terminów określonych w ustawie. Zgodnie z obowiązującym prawem okres świadczenia pracy tymczasowej u jednego pracodawcy nie może być dłuższy niż 18 miesięcy – tyczy się to okresu obejmującego kolejne 36 miesięcy.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://atlaswork.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *