Jak złożyć wniosek do komornika?

Jeśli chodzi o ściąganie należności przysługujących wierzycielowi przez komornika wielu z nas można się zastanawiać, kiedy nabywa faktycznej mocy prawnej. Zwykle taki stan rzeczy jest możliwy do realizacji dopiero, gdy zostanie udowodnione istnienie roszczenia. Konieczne jest też dokonanie kilku czynności formalnych – w tym istnieje możliwość złożenia wniosku.

O co chodzi w tytule egzekucyjnym i jego związku z wnioskiem do komornika?

Bywa tak, że dochodzenie roszczenia na własną rękę nie przynosi pożądanego skutku i wtedy pojawia się możliwość wniesienia przez wierzyciela przeciwko dłużnikowi pozwu do sądu w aspekcie uiszczenia stosownej zapłaty. Taka sprawa może się kończyć orzeczeniem bądź ugodą i obie opcje tychże finałów są niczym innym, jak właśnie tytułami egzekucyjnymi. Gdy otrzyma się taki tytuł egzekucyjny konieczne będzie zwrócenie się do sądu, gdzie sprawa się toczyła (chodzi o sąd pierwszej instancji), aby została nadana klauzula wykonalności. Co ważne – nie minąć więcej niż 3 dni od złożenia wniosku, a więc takie nadanie właściwie ma miejsce niemal od razu. Gdy już uzyska się tytuł wykonawczy, konieczne będzie złożenie wniosku o przeprowadzenie egzekucji – wniosek oczywiście jest skierowany do komornika. Tutaj można dostać takie Wnioski do pobrania.

Wniosek do komornika – czego nie może w nim zabraknąć?

Aby wniosek był właściwie przygotowany, konieczne jest wiedzieć, jakie elementy winien zawierać. Tutaj najlepiej zajrzeć do Art. 797 kodeksu postępowania cywilnego – gdyż właśnie w tym dokumencie prawnym są ściśle opisane wszystkie warunki, jakie taki wniosek musi spełnić, aby przeprowadzenie egzekucji przez komornika w ogóle mogło mieć miejsce.

Można tam znaleźć w głównej mierze wszystkie świadczenia, które muszą być spełnione. Jak też tam jest dokładnie opisany sam sposób egzekucji – jak to wyglądać powinno i na czym polega. Istotnego znaczenia nabiera tutaj również dołączenie wcześniej uzyskanego tytułu wykonawczego.

Istotne okazuje się, że nie trzeba takiego wniosku składać osobiście. Od jakiegoś czasu istnieje możliwość jego złożenia za pomocą systemu teleinformatycznego, który obsługuje elektroniczne postępowanie upominawcze. Tutaj jednak konieczne jest podkreślenie, że taka możliwość występuje wtedy i tylko wtedy, gdy samo orzeczenie było również wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Drugim warunkiem jest to, by samo postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności miało na swoim koncie wydanie bez spisywania odrębnej sentencji. Zatem wszystko to dodatkowo powinno być również opatrzone właściwym podpisem elektronicznym sędziego. Można też uznać za właściwe uzyskanie elektronicznego podpisu referendarza sądowego, o ile oczywiście mowa o tym, który wydaje postanowienie.

Co jeszcze należy dołączyć do takiego wniosku? Koniecznie powinien się tam znaleźć dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego – bo to właśnie on umożliwia organowi egzekucyjnemu weryfikację istnienia i treści tego tytułu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *