Zmiany w Systemie EMAS

laptop-3196481_640

System Ekozarządzania i Audytu EMAS to unijny instrument wynikający z wprowadzenia rozporządzania (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009. Jest on przeznaczony dla firm oraz instytucji, które chcą nieustannie doskonalić swoje działania środowiskowe. Wdrożenie Systemu EMAS to wejście do elitarnego klubu organizacji, dla których aspekty środowiskowe są równie ważne jak inne aspekty prowadzonej działalności i dbają o ciągły rozwój w tym obszarze.

Wymagania EMAS

Aby uzyskać certyfikat EMAS należy spełnić założenia systemu. Przede wszystkim należy wykazać zgodność z regulacjami prawnymi dotyczącymi zarządzania środowiskowego oraz samego Systemu EMAS. Ponadto wdrożenie systemu zarządzania wiąże się z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników i włączeniem ich w działania związane z ochroną środowiska. Kolejnym wymogiem jest pozytywny wynik walidacji przeprowadzonej przez niezależnego  weryfikatora EMAS.

Aktualizacja EMAS

Warto wiedzieć, że w związku ze zmianami systemu zarządzania środowiskowego opisanego w ISO 14001 pojawiła się także aktualizacja EMAS. Komisja Europejska dokonała aktualizacji załączników I, II i III. Organizacje, które po raz pierwszy chcą przystąpić do certyfikacji muszą wprowadzić system zgodny z wymaganiami zamieszczonymi w aktualnych załącznikach. Natomiast przedsiębiorstwa, które zamierzają odnowić rejestrację powinny zaktualizować swój system i wprowadzić w życie nowe założenia.

Do dnia 14 września 2018r wszystkie organizacje posiadające certyfikat EMAS muszą posiadać system zarządzania środowiskowego zgodny zaktualizowanymi załącznikami do rozporządzenia Unii Europejskiej. Tylko w przypadku małych organizacji korzystających z odstępstwa, według art. 7 rozporządzenia EMAS, sprawdzenie wdrożenia nowych wytycznych może nastąpić podczas najbliższej corocznej weryfikacji lub 3-letniej weryfikacji, o ile wynika to z harmonogramu weryfikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *