Jak dokonać zmian w KRS?

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce musimy pamiętać o konieczności dopełniania wszelkich obowiązków rejestracyjnych, a później także o ich bieżącej aktualizacji. Dla wielu form działalności gospodarczej wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jest absolutną podstawą. Wpisowi do KRS zgodnie z art. 36 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym podlegają m.in. spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne.

Jakie zmiany powinniśmy zgłaszać do KRS?

Zgodnie z polską literą prawa, przedsiębiorcy są zobowiązani złożyć wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS każdorazowy, gdy dochodzi do zmiany w składzie wspólników, miejsca prowadzenia działalności, danych wspólników, przedmiotu działalności czy umowy spółki. Podmioty gospodarcze są zobowiązane do tego w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Czy możemy się liczyć z konsekwencjami przy niedopełnieniu obowiązków? Niestety tak. Zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w przypadku niezgłoszenia zmian do KRS w terminie 7 dni, Sąd Rejonowy ma możliwość wszczęcia postępowania przymuszającego. Sąd może wówczas zastosować grzywnę, czasem nawet wielokrotną, a finalnie takie działanie może doprowadzić nawet do wykreślenia naszego wpisu z rejestru przedsiębiorców.

Na szczęście spółki mogą działać przez pełnomocnika procesowego. W takiej sytuacji do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo. Wspomniana opłata skarbowa wynosi zaledwie 17 zł. Pełnomocnictwa nie musimy dołączać jedynie w sytuacji, gdy pełnomocnik składa wniosek o zmianę danych poprzez serwis S24, jednak wówczas i tak powinien on powołać się na nie.

Elektronizacja KRS – dwa systemy

Wraz z początkiem lipca weszła w życie długo zapowiadana nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Od teraz wnioski zarówno o wpis do KRS, jak i o jego zmianę czy wykreślenie może składać wyłącznie w formie elektronicznej. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne i komandytowe, mogą skorzystać z portalu S24 przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wnioski złożone online przez serwis S24 są tańsze oraz szybciej rozpatrywane. Należy jednak pamiętać, że jeśli nasza spółka została zarejestrowana w sposób tradycyjny (papierowy) lub w systemie Portalu Rejestrów Sądowych, nie możemy zmieniać danych za pomocą systemu S24. Z systemu tego nie skorzystamy również, jeśli jakichkolwiek zmian w spółce dokonamy poza portalem. Jeśli zatem dopiero przymierzamy się do założenia jednej ze wspomnianych wyżej form działalności gospodarczych, warto cały proces przeprowadzić właśnie w systemie Ministerstwa Sprawiedliwości. Za złożenie wniosku o zmianę danych w KRS przez system S24 zapłacimy 200 złotych i sąd rozpatrzy go w ciągu 1 dnia. Oczywiście niezależnie od trybu złożenia wniosku koniecznie musimy również złożyć opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i ogłoszenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wszystkie typy spółek w każdej chwili mogą skorzystać z Portalu Rejestrów Sądowych. Wówczas opłata za wniosek wynosi 250 złotych i jest rozpatrywana w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia. Co ważne z tego rozwiązania korzystać mogą także przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali firmę w rejestrze przedsiębiorców w formie papierowej. Opłatę sądową oraz opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze możesz zapłacić tylko w systemie, w którym dokonujesz rejestracji zmian. Wnioski o zmianę danych w KRS sąd rozpatruje w postępowaniu nieprocesowym. Jeżeli orzeczenie wydał referendarz sądowy, skarga przysługuje nam w terminie tygodniowym od dnia doręczenia orzeczenia. W pozostałych przypadkach na złożenie apelacji masz 2 tygodnie od dnia otrzymania postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Merytoryczna pomoc: KKPR.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *