Kompetencje i uprawnienia rady nadzorczej

[Artykuł sponsorowany]

Rada nadzorcza jest organem nadzorczym osoby prawnej lub spółki. Członków rady zazwyczaj powołują i odwołują udziałowcy spółki, a  to, jak przebiega ten proces, zależy od jej rodzaju. Jakie są jednak dokładnie kompetencje i uprawnienia rady nadzorczej i kto może zostać jej członkiem?

Rada nadzorcza: czym właściwie się zajmuje?

Podstawowym obowiązkiem rady nadzorczej jest nadzorowanie pracy spółki.  Szczególne znaczenie ma nadzór w kwestiach nominowania dyrektorów (i ustalania ich wynagrodzenia) czy rewizji podmiotu. Są to potencjalnie obszary, w których ryzyko sprzeczności interesów ze strony kierownictwa jest największe.

Rada nadzorcza wydaje opinie i oceny odnoszące się do konkretnych sfer działania nadzorowanego, podejmuje uchwały. Działania i stanowisko rady powinny być odpowiednio uargumentowane. Rada wyłania również kluczowe wątki i je prezentuje.

W niektórych przypadkach rada ma również kompetencje reprezentacyjne, chociaż najczęściej jedynie wewnątrz organizacji. W sytuacji, gdy zadania rady nadzorczej się rozrastają, część z nich zazwyczaj delegowana jest do poszczególnych komitetów. One z kolei zajmują się opracowaniem odpowiednich zaleceń, które później prezentują członkom rady. Pracami rady nadzorczej kieruje jej przewodniczący, który ustala porządek obrad.

Co bardzo istotne, rada nadzorcza nie może bezpośrednio ingerować w kompetencje zarządu.

To, co też jest bardzo ważne – i wymagane od rad nadzorczych – to lojalność wobec akcjonariuszy i spółki, a także współpraca z zarządem, respektowanie zasad ładu korporacyjnego czy jasne formułowanie oczekiwań wobec członków zarządu. Należy  podkreślić, że kompetencje i uprawnienia rady nadzorczej są dość szerokie, a jej działalność może mieć niebagatelny wpływ na budowanie strategii biznesowej spółki.

Kto może zostać członkiem rady nadzorczej?

Aby wejść w skład rady nadzorczej, nie można być członkiem zarządu, likwidatorem czy pracownikiem spółki, takie łączenie kompetencji jest niedopuszczalne. Możliwe jest natomiast, by w radzie znajdowali się różni pełnomocnicy – np. pracowników. Skład rady nadzorczej jest wybierany przez wspólników spółki.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Osoby wskazane jako kandydat organu nadzorczego w takiej spółce muszą – zgodnie z przepisami prawa – spełniać odpowiednie wymogi. Kandydat musi m.in. mieć wykształcenie wyższe, posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (lub innych wskazanych w przepisach umów) oraz spełniać jeden z dodatkowych wymogów – czyli np. posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych czy posiadać tytuł zawodowy radcy zawodowego, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego itd.

Innym rozwiązaniem, które może być znacznie korzystniejsze dla potencjalnych kandydatów do rad nadzorczych, jest uzyskanie tytułu Master of Business Administration. Dzięki ukończeniu programu MBA kandydat nie tylko spełni dodatkowy wymóg określony przez przepisy, ale również – usystematyzuje i poszerzy swoją wiedzę, zyska cenny know-how czy zbuduje lub rozszerzy własną sieć kontaktów biznesowych. Studia MBA ma w swojej ofercie m.in. Wyższa Szkoła Bankowa (z programami w poszczególnych miastach można zapoznać się na stronie https://www.studiamba.wsb.pl/oferta).

Zasiadanie w radzie nadzorczej wiąże się oczywiście z ogromną odpowiedzialnością, dlatego też do tego organu są wybierane zazwyczaj osoby doświadczone, mające rozległą wiedzę, a także maksymalnie obiektywne i lojalne spółce.

 

Polecamy:
Profesjonalne niszczarki do papieru. Doskonały sprzęt do Twojej firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *