Nadzór BHP

Każdy pracodawca ma obowiazek organizowania pracy w taki sposób, żeby jej higiena i bezpieczeństwo były zapewnione. Do zadań pracodawcy należy określenie charakteru wykonywanej pracy i to, czy dana czynność wymaga bezpośredniego nadzoru BHP. Pracodawca wyznacza osoby odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa i higieny pracy w danym miejscu i to one mają sprawować nadzór BHP. Kto może taki nadzór sprawować? Osoba przełożona lub inna osoba, ale tylko wtedy, jeśli ma odpowiednie kwalifikacje. TBF (Twoja Bezpieczna Firma – https://www.tbf.pl/) świadczy usługi nadzoru BHP, więc warto zapoznać się z jej ofertą i skorzystać z usług wykwalifikowanych pracowników.

Kiedy bezpośredni nadzór nad pracownikami i wykonywanymi pracami jest wymagany? Zawsze wtedy, kiedy wykonywana czynność jest szczególnie niebezpieczna lub wtedy, gdy wykonanie danej pracy jest możliwe przez co najmniej dwie osoby, a więc praca wymaga asekuracji. Przy pracach szczególnie niebezpiecznych nadzór nad pracownikami jest obowiązkowy. Obowiązkowość dotyczy również stosowania odpowiednich środków zabezpieczających. Ponadto obowiązkiem pracodawcy jest wykonanie instruktażu – kto ma wykonywać pracę, w jaki sposób, kiedy i tak dalej. Instruktaż może przeprowadzić tak pracodawca, jak wyznaczona przez niego osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania instruktaży BHP.

Prace niebezpieczne – jakie czynności podlegają pod definicję prac szczególnie niebezpiecznych? Są to czynności obciążone zwiększonym ryzykiem wypadku albo takie, które są wykonywane w trudnych i uciążliwych warunkach. Czyli na przykład: prace budowlane, kanalizacyjne, prace z wykorzystaniem materiałów niebezpiecznych oraz prace na wysokościach.

Trzeba podkreślić, że między pracownikiem a osobą sprawującą nadzór nie musi występować zależność typu pracownik – przełożony, ponieważ osoba wyznaczona do sprawowania nadzoru może zostać zatrudniona przez pracodawcę tylko i wyłącznie w tym celu. Nadzór nie musi być ciągły, chyba że prace są wykonywane w zbiornikach, kanałach czy wnętrzach maszyn. Wtedy osoba sprawująca nadzór musi być obecna przez cały czas wykonywania danych prac. Mówi się wtedy o nadzorze stałym.

Osoba wyznaczona do sprawowania nadzoru BHP musi ten nadzór sprawować, bo każde uchybienie w sprawowaniu wyżej wymienionych obowiązków wiąże się z karą finansową nakładaną przez inspektora pracy oraz karą pozbawienia wolności nawet do lat trzech, chyba że działanie było nieumyślne. Wtedy karą jest grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *