Nagroda dla studenta, a podatek dochodowy

Feel free to use this image, just link to www.SeniorLiving.Org

Feel free to use this image, just link to www.SeniorLiving.Org

Studenci za dobre wyniki w nauce lub inne znaczące osiągnięcia mogą otrzymywać nagrody. Na podstawie obowiązujących przepisów niektórzy z nich są zobowiązani zapłacić podatek dochodowy od otrzymanych kwot. Ze zdobytych wyróżnień nie mogą w pełni cieszyć się studenci szkół artystycznych, którzy otrzymali nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ponieważ muszą podzielić się częścią swojej nagrody z fiskusem.

Nagroda dla studenta uczelni artystycznej

W sprawie przyznawania nagród dla studentów poszczególnych uczelni mają zastosowanie różne przepisy. Wynika to z interpretacji podatkowych. Niektórzy studenci, którzy otrzymują nagrody za dobre wyniki w nauce bądź inne znaczące osiągnięcia, nie zapłacą od otrzymanych środków podatku dochodowego. Inaczej jest, jeżeli nagrodę otrzymuje student uczelni artystycznej.

Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymują studenci szkół artystycznych, którzy doskonale się uczą i dodatkowo posiadają jakieś osiągnięcia w sztuce. Muszą mieć zaliczony kolejny rok studiów, nie mogą powtarzać żadnego roku. Średnia ich ocen musi wahać się w granicach od 4,5 do 5 przez cały zaliczony rok studiów. Dodatkowo student powinien być laureatem konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego bądź mieć na swoim koncie inne znaczące osiągnięcia. Od tak otrzymanej nagrody musi odprowadzić podatek dochodowy.

Interpretacja podatkowa w sprawie nagród dla studentów

Nagroda pieniężna dla studenta w myśl art. 21 ust. 1 pkt 40 jest zwolniona od podatku dochodowego. Zwolnieniu podlegają „świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym”. Studenci szkół artystycznych, którzy są zobligowani do zapłaty podatku dochodowego i nie zgadzają się z tym, często wnioskują  o wydanie interpretacji podatkowej w powyższej kwestii, powołując się na wspomniany wyżej przepis. Ich zdaniem otrzymana nagroda powinna być zwolniona z zapłaty podatku dochodowego.

Co na to doradca podatkowy i Minister Finansów?

Obydwa te podmioty mówią, że nagroda podlega opodatkowaniu. Zgodnie z prawem zwolnienie z zapłaty podatku od nagrody dla studenta możliwe jest jedynie wtedy, kiedy zostaną spełnione warunki, a mianowicie:

  1. świadczenie musi mieć charakter pomocy materialnej,
  2. pomoc materialna musi być przyznana na podstawie przepisów o systemie oświaty lub prawa o szkolnictwie wyższym,
  3. pomoc materialna musi być sfinansowana z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego lub środków własnych szkół i uczelni,
  4. odbiorcą pomocy materialnej musi być uczeń, student, uczestnik studiów doktoranckich lub osoba, która jest uczestnikiem innych form kształcenia.

Odnosząc się do powyższego, nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest przyznawana na podstawie innych przepisów, a mianowicie na podstawie art. 7a ust. z dnia 25.10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Oznacza to, że jeden z warunków wskazanych w przepisach nie zostaje spełniony, co skutkuje tym, że nagroda podlega opodatkowaniu.

Wszelkie wątpliwości związane z zapłatą podatku dochodowego od nagrody dla studenta można wyjaśnić w Biurze Rachunkowym Kognitariat mieszczącym się w Warszawie: http://www.kognitariat.pl/.

1 komentarz

  1. Polkowicz pisze:

    Kiedyś otrzymywałem stypendium i wiem, że nie było ono wliczane w podatek. Ale nie pamiętam już dokładnie jak to było bo minął kawał czasu. Teraz pewnie nie miałbym z tym problemu bo korzystam z programu online (polecam http://pity2016ng.pl/).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *