Pogoda a zmiany klimatu

Pogoda jest zwykle znana z tego, że jest nieprzewidywalna, ale ekstremalna pogoda przetaczająca się przez Europę okazuje się katastrofalna w skutkach. Wraz z pożarami w Turcji, Grecji i Włoszech oraz powodziami w Niemczech zaczynamy być świadkami z pierwszej ręki konsekwencji globalnego ocieplenia. 

Ale co te ekstremalne zjawiska pogodowe oznaczają pod względem zmian klimatu i przyszłości „letniej pogody”? Meteorolodzy nieustannie śledzą dane pogodowe i zbierają je, a my dzięki temu odwiedzając serwisy internetowe, możemy sprawdzić, jaka jest pogoda na jutro lub, jak się będzie kształtować w przeciągu kilku najbliższych godzin, lub czy nie grozi nam ekstremalne zjawisko pogodowe.

Jak zmiany klimatu wpływają na pogodę?

Zmiana klimatu oznacza, że nasze długoterminowe wzorce pogodowe ulegają znacznym zmianom. Na przykład zarówno zimy, jak i lata zaczynają się robić cieplejsze. Od czasu rewolucji przemysłowej zaobserwowaliśmy średni wzrost globalnych temperatur o około 1°C, a niektóre regiony, takie jak Europa, doświadczają znacznie wyższego wzrostu temperatury w pobliżu do 2 stopni Celsjusza.

Pogoda zmienia się wszędzie, a lokalnie można sprawdzić jak pogoda Częstochowa jest prognozowana na kolejne dni. Globalne ocieplenie jest wynikiem gromadzenia się większej ilości dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w atmosferze z powodu spalania paliw kopalnych lub wycinania drzew.

Zmiany klimatu doprowadziły do powodzi obserwowanej w Niemczech. Chociaż trudno jest przypisać pojedyncze wydarzenia wyłącznie wynikom zmian klimatu, nie można jednak argumentować, że gdy powietrze się ociepla, zwiększa się jego zdolność do zatrzymywania wody, co odpowiada około 7% większej wilgotności na każdy 1°C zmiany temperatury. Ze względu na zwiększoną dostępną wilgoć, intensywne opady deszczu stają się jeszcze cięższe, a ryzyko powodzi wzrasta.

Zmiany klimatu i fale upałów

Podczas gdy Niemcy zostały dotknięte powodziami, Grecja, a także Turcja i Włochy, były narażone na intensywne fale upałów i pożary lasów. Takie ekstremalne warunki pogodowe można było zaobserwować na lokalnych radarach pogodowych – W Polsce zaś na https://icmmeteo.pl/sitemap/8.

Nie opublikowano jeszcze badania, które bezpośrednio łączy tę ostatnią falę ekstremalnych temperatur z globalnym ociepleniem, ale są one zgodne z szerszą globalną tendencją. Jak stwierdza raport IPCC, możemy być bardzo pewni, że zmiany klimatu wywołane przez człowieka są głównym motorem ogromnego wzrostu gorących ekstremów doświadczanych na całym świecie od 1950 roku.

Rozwiązania w zakresie zmian klimatu

Te ekstremalne zjawiska pogodowe w mapia.pl służą jako ostrzeżenie, ostrzegając ludzkość przed wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu w obliczu dowodów na to, że nasze działania są jednoznacznie czynnikiem wpływającym na pogodę. Wiemy, że globalne ocieplenie jest spowodowane wzrostem dwutlenku węgla w atmosferze ziemskiej, więc musimy zmniejszyć i unikać przedostawania się tych szkodliwych emisji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *