Czym jest przepływ towarów w magazynie

Aby magazyn mógł sprawnie funkcjonować, konieczne jest wdrożenie właściwych zasad. Dzięki nim towary nie giną, przesyłki pakowane są sprawnie i szybko wydawane firmie kurierskiej. Główne zasady pracy magazynu dotyczą przepływu towarów w nim. Jest to jeden z głównych i najważniejszych procesów w tego typu obiekcie. Na czym polega przepływ towarów w magazynie i co warto o nim wiedzieć?

Towary na magazynie znajdują się tymczasowo. Każdy produkt, który trafił na halę magazynową, musi go również opuścić. Cykl ten nazywany jest przepływem towarów w magazynie i obejmuje ruch towaru po przyjęciu do magazynu jego ruchy wewnątrz oraz w momencie wydania. Optymalizacja przepływów magazynowych, dzięki systemom magazynowym online.

Rodzaje przepływów towaru na magazynie

W zależności od firmy może on mieć formę prostą lub złożoną. Cykle przepływu towarów na magazynie może też różnić się liczbą i rodzajem operacji przeprowadzanych na ładunku wewnętrznym magazynu. Jak to wygląda w praktyce?

  • Przepływ prosty – jest to najmniej skomplikowany z przepływów towarów. Pojawia się on w momencie dostarczenia jednostek ładunkowych wysłanych przez dostawcę bez ich dekonsolidacji. Oznacza to, że następuje przyjęcie towaru, magazynowanie i wysyłka.
  • Przepływ średni – w jego przypadku przyjęty towar jest przekazywany do magazynu ogólnego, a następnie do strefy kompletacji, na samym końcu występuje konsolidacja i wysyłka produktów. Z przepływem średnim ma się do czynienia przede wszystkim wtedy, gdy dostarczane są pełne palety.
  • Przepływ złożony – tutaj przepływ ruchów towaru jest niezwykle skomplikowany. Wynika to z tego, że w magazynie wydzielone są różne strefy operacyjne, które uzależnione są od rodzaju produktu i ich konsumpcji. Najczęściej na halach magazynowych można wydzielić strefy przeładunków pośrednik, a także również procesy robocze wymagające przepływów o średnim lub wysokim stopniu złożoności.

Co trzeba wiedzieć o przepływie towarów magazynie?

Każdy dodatkowy ruch towaru na magazynie to koszt dla przedsiębiorcy. Ruchy towarów wpływają także na ogólny wynik procesów magazynowania. Panuje tu zasada, że im większa jest dekonsolidacja jednostek ładunkowych, tym większy jest jej wpływ na koszty. Podaje się, że operacje kompletacji mają największy wpływ na całość kosztów magazynowania. Mogą one stanowić nawet 60% wszystkich kosztów. To, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie i zaprojektowanie sfer w hali magazynowej. Duże firmy powinny również pamiętać, że magazyn o znacznej powierzchni oznacza, że droga pokonywana przez urządzenie załadunkowe lub pracownika kompletującego zamówienie jest większa, co również wpływa na ostateczny koszt magazynowania.

Jak obniżyć koszty magazynowania towarów?

Sposobów i rozwiązań proponowanych przedsiębiorcą w celu obniżenia kosztów magazynowania jest bardzo dużo. Jako najpopularniejsze można wskazać przypisanie towaru do człowieka, a nie człowieka do towaru. Ten system sprawdza się w magazynach o intensywnym ruchu i pozwala na automatyzację pracy. Często stosowanym rozwiązaniem jest również optymalne lokowanie towarów w zależności od ich konsumpcji lub objętości. Najbliżej doków przeładunkowych powinny znajdować się towary o największym popycie lub/i największych gabarytach – pozwala to na zmniejszenie kosztów przeładunku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *