Ryzyko braku zgodności –  co to jest i jakie konsekwencje są z nim związane

[Artykuł sponsorowany]

analysis-3753757_1920

Instytucje finansowe, istniejące na europejskich rynkach, mają obowiązek przestrzegać przepisów prawa, a także ustanowionych przez zarząd i radę nadzorczą wewnętrznych regulacji i standardów postępowania. Potencjalne skutki, które mogą mieć miejsce w przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości, a więc i nieprzestrzegania przepisów, są nazywane ryzykiem braku zgodności (ang. compliancerisk). Najczęściej są to straty finansowe, utrata reputacji lub wiarygodności, a także sankcje prawne.

Zarządzanie ryzykiem braku zgodności

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, do instytucji finansowych zalicza się banki, fundusze inwestycyjne, TFI, towarzystwa i fundusze emerytalne, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, fundusze powiernicze i domy maklerskie.W świetle prawa bankowego,instytucje finansowe mają inną definicję, której należy szukać w europejskich rozporządzeniach. Jednym z głównych, europejskich dokumentów, regulujących działanie instytucji finansowych jest dyrektywa MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Przepisy w niej zawarte muszą być przestrzegane przez instytucje, znajdujące się w każdym z trzydziestu krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Polityka firmy, dotycząca zarządzania ryzykiem braku zgodności, ma więc na celu sprawdzenie, czy wszelkie działania spółki są zgodne z prawem.Jest zatwierdzana przez radę nadzorczą, a następnie administrowana przez zarząd, a także wyznaczoną w tym celu specjalną komórkę. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności jest elementem rozbudowanego systemu kontroli wewnętrznej, który ma za zadanie porównać stan faktyczny przedsiębiorstwa z obowiązującymi wzorcami, regulacjami i przepisami, ustalić przyczyny ewentualnych odchyleń od norm, a także zlikwidować wykryte nieprawidłowości. Aby nie dopuścić do wystąpienia ryzyka braku zgodności, firma musi zadbać o odpowiednią ochronę informacji, działać zgodnie z zasadami etyki, zarządzać konfliktem interesów, a także dopilnować przejrzystości działań marketingowych.

Zarządzanie ryzykiem braku zgodności jest złożoną procedurą, a osoby, które są zaangażowane w tego typu działania, muszą mieć rzetelną wiedzę z takich dziedzin jak prawo finanse oraz ekonomia.

Jeżeli poszukujesz doświadczonego zespołu specjalistów, którzy doradziliby, w jaki sposób powinno wyglądać profesjonalne zarządzanie ryzykiem braku zgodności, zajrzyj na: https://www.ey.com/pl/pl/services/advisory/advisory—financial-services-risk-management i zapoznaj się z ofertą konsultingową. Doradcy z firmy E&Y  specjalizują się zarządzaniem ryzyka dla sektora finansowego, a dzięki wieloletniemu doświadczeniu i szerokim kompetencjom ilościowym, jakościowym, regulacyjnym i technicznym, zarekomendują działania, które pozwolą osiągać lepsze i trwałe wyniki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *