Zwolnienia grupowe a przepisy prawne

Licenciement

Rozwiązanie stosunku pracy jest szczegółowo regulowane przez przepisy prawa pracy. Dotyczy to różnych sytuacji, także przypadków tzw. zwolnień grupowych. Czym są takie zwolnienia i jakie prawa przysługują pracownikom, którzy zostali nimi objęci?

Każde zwolnienie z pracy jest dokładnie regulowane przez ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami z przyczyn, które nie dotyczą pracowników. Zwolnienia grupowe zostały bardzo dokładnie zdefiniowane w przepisach. W zależności od wielkości ogólnej liczby zatrudnionych pracowników, inna będzie ilość zwolnionych osób potrzebna, żeby daną sytuację zakwalifikować jako zwolnienie grupowe, np. w przypadku firmy zatrudniającej mniej niż 100 osób, próg ustanowiono na poziomie 10 pracowników, którzy zostają zwolnieni w czasie nieprzekraczającym 30 dni z przyczyn, które nie są od nich zależne.

W takiej sytuacji pracodawca ma bardzo konkretne obowiązki, które są ściśle określone przez prawo. Są to zagadnienia, które powinny być znane wszystkim pracownikom. Warto zapoznać się z tymi regulacjami lub skorzystać z porady, której może udzielić prawnik Kraków, żeby lepiej zrozumieć swoje uprawnienia oraz wymagania, które są stawiane pracodawcom.

Pracodawca jest zobowiązany m. in. do przeprowadzenia konsultacji ze związkami zawodowymi. W tym jest zobligowany do poinformowania związków o przyczynach zwolnień, czasie, w którym mają nastąpić oraz o tym, kto zostanie nimi objęty. Zawiadomienie powinno mieć pisemną formę. Od chwili jego złożenia związki i pracodawca mają 20 dni na zawarcie porozumienia. Gdy firma nie ma związków zawodowych ich rolę mogą spełnić przedstawiciele pracowników.

Warto zwrócić uwagę na postanowienia zawarte w takim porozumieniu, ponieważ powinny być one zgodne z obowiązującymi przepisami oraz nie mogą naruszać praw pracowników. Kancelaria adwokacka Kraków może sprawdzić taki dokument pod względem jego zgodności z prawem. Skorzystanie z tego typu usługi to prosty sposób na uchronienie się przed sytuacją, w której pracodawca nadużywa swojej pozycji kosztem pracowników i działa na ich niekorzyść.

Pracodawca powinien również pamiętać o tym, że istnieją grypy pracowników, które są chronione przed rozwiązaniem stosunku pracy, także w ramach zwolnień grupowych. Dotyczy to między innymi osób w wieku przedemerytalnym, kobiet w ciąży lub na urlopie macierzyńskim, pracowników powołanych do odbycia służby wojskowej oraz członków zarządu zakładowej organizacji związkowej.

Pracownicy, który tracą pracę w ramach zwolnienia grupowego mają określone prawa. Przede wszystkim mogą liczyć na otrzymanie odprawy. Jej wysokość będzie uzależniona od ich stażu pracy. W przypadku osób zatrudnionych w firmie na okres krótszy niż dwa lata odprawa wyniesie jedno miesięczne wynagrodzenie. Dla pracowników, których staż mieści się między 2 a 8 lat odprawa wzrasta do równowartości pensji z dwóch miesięcy. Pracownicy ze stażem przekraczającym 8 lat mogą otrzymać odprawą wysokości trzech miesięcznych wynagrodzeń.

Warto pamiętać, że w przypadku, gdy pracodawca nie będzie działał zgodnie z przepisami, pracownicy mogą dochodzić swoich praw. W tym celu konieczne może być skorzystanie ze wsparcia, którego udzieli kancelaria prawna Kraków. Dzięki pomocy prawników specjalizujących się w prawie pracy oraz roszczeniach pracowników, można podjąć znacznie bardziej skuteczne działania, np. w celu wyegzekwowania odpowiednich odpraw.

Swoich praw powinni dochodzić również pracownicy, którzy zostali bezpodstawnie zwolnieni, np. kobiety znajdujące się na urlopie macierzyńskim oraz osoby w wieku przedemerytalnym. Również w takim przypadku porady prawne Kraków mogą okazać się bardzo korzystnym rozwiązaniem. Niestety wiele osób nie zna dokładnie prawa pracy i w związku z tym ma problemy ze zrozumieniem takich terminów jak zwolnienia grupowe oraz zasad, na których można je przeprowadzać. Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto konsultować się z osobami, które mają odpowiednią wiedzę na ten temat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *