Badania kontrolne w zakładach przemysłowych – jak często należy je robić?

warehouse

Badania kontrolne w zakładach przemysłowych należy robić minimalnie co dwa lata. Wszystko zależy od tego, na jakim stanowisku jest zatrudniony dany pracownik. Co dwa lata na badania okresowe (kontrolne) kierowani są pracownicy pracujący w trudnych warunkach, są narażeni na wdychanie szkodliwych oparów, czy pyłów. Przy takiej pracy lekarz może wyznaczyć znacznie krótszy termin badania kontrolnego jeśli uzna, że jest taka konieczność i łatwiej mu będzie określić stan zdrowia takiego pracownika.

Decyduje o tym rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, profilaktyki opieki zdrowotnej i orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1405 ze zm). To samo rozporządzenie określa częstotliwość badań okresowych przy innej pracy, a mianowicie co 3 lata przewiduje badania okresowe dla pracowników w zakładach pracy, gdzie panuje gorący mikroklimat, co 4 lata przy stałym korzystaniu z komputera, a co 5 lat przy innej pracy biurowej. Jeśli pracodawca nie przychyli się pozytywnie do w/w zaleceń, pracownik może zgłosić to do Państwowej Inspekcji Pracy, a ona skontroluje zakład pracy i podejmie odpowiednie środki zaradcze. M.in. przewidziano konsekwencje finansowe zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

Jak to jest w praktyce?

Życie swoje, a przepisy swoje. „Konia z rzędem temu, kto za tym nadąży”. Ogólnie wiadomo, że jak chce się zachować swoją pracę, to nie należy się za bardzo wychylać i po prostu robić swoje. Pracownik, który zbyt często domaga się swoich praw, może być postrzegany przez szefa – a, nawet resztę załogi – jak intruz, czy wręcz natręt, albo „tajny agent” PIP-u. I taka… persona non grata swoich czasów i miejsca.

Może to się wydawać jakimś żartem, przecież przepisy wyznaczają granicę, którą nie należy przekraczać. Jednak żartem wcale nie jest. A jednostka osobowa w zakładzie pracy ma niewielkie szanse domagać się swoich praw. Właśnie od tego jest Państwowa Inspekcja Pracy. Chroni ona interesy pracowników i z ramienia prawa egzekwuje je od pracodawców.

Trzeba się badać

Bez względu na „widzimisię” pracodawcy, należy stanowczo domagać się skierowań na badania okresowe, ponieważ takie badania – w skrajnych wypadkach – mogą uratować mu życie. Być może są to skrajne wypadki, jednak i takie się zdarzają i nie należy ich lekceważyć. W większości pracodawcy sami pilnują terminów badań swoich pracowników, ponieważ niedopilnowanie takiego stany rzezy, może narazić ich na konsekwencje finansowe.

Jeśli jednak się zdarzy to najgorsze – czyli choroba zawodowa – pracodawca który pilnował czasu badań okresowych u swoich pracowników, nie będzie narażony na żadne konsekwencje prawne, czy finansowe. Jeśli jeszcze ma wykupioną grupową polisę dla swej kadry, w razie wypadku, lub choroby zawodowej, spełnił dobrze swój obowiązek wobec prawa i człowieka, którego zatrudnia.

Opracowano wspólnie z firmą http://www.mei-stal.com.pl – producentem materiałów kwasoodpornych dla zakładów produkcyjnych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *