Jak zdobyć unijne pieniądze na założenie i rozwój firmy?

dotacje-z-ue

Jeżeli chciałbyś założyć własną działalność gospodarczą a brakuje Ci odpowiedniej sumy pieniędzy na początek, możesz wziąć udział w programie Unii Europejskiej. Przy spełnieniu pewnych warunków jest szansa na ubieganie się o dotację albo mikro-pożyczkę.

Komu przysługują pieniądze unijne na założenie firmy ?

Według definicji, dotacje na założenie firmy, pochodzących ze specjalnych funduszy Unii Europejskiej, mogą ubiegać się osoby fizyczne, które chcą założyć własną działalność gospodarczą. Podstawowym warunkiem jest osiągnięcie pełnoletności. Będąc pełnoletnim uczniem szkoły średniej, mamy możliwość starania się o takie dofinansowanie. Oprócz tego, o dotacje mogą się starać rolnicy oraz emeryci. Bardzo duże ułatwienia w tej kwestii mają osoby bezrobotne, niepełnosprawni a także kobiety, które są po urlopie macierzyńskim, osoby do 25 roku życia a także takie, które ukończyły 45 rok życia. Unia Europejska ułatwia dostęp do dotacji osobom, zamieszkującym tereny wiejskie.

Pomoc finansową przy zakładaniu działalności gospodarczej można uzyskać w ramach kilku programów unijnych, mających na celu promocję przedsiębiorczości oraz rozwój samozatrudnienia.

Są to między innymi:
Program: Kapitał Ludzki – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Program: Kapitał Ludzki – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie ?

Poza wymienionymi wyżej warunkami, osoba, która stara się o środki unijne, na założenie firmy, przez okres 12 miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku nie może prowadzić działalności gospodarczej. Poza tym warunkiem konieczny jest udział w szkoleniu, z zakresu przedsiębiorczości i marketingu. Nie jest to jednak takie proste jak się wydaje. Aby dostać się na takowy kurs, należy najpierw znaleźć jego organizatora. Poszukując informacji o możliwościach dofinansowań, na własną działalność gospodarczą, powinniśmy zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, regionalnej jednostki wdrażania programów Unijnych, Urzędy Marszałkowskiego lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. W tych jednostkach dowiemy się bardzo dużo na temat dotacji na rzecz Programów Unijnych, a także w kolejnych etapach naszych starań składamy tu wnioski o dofinansowania.

W jaki sposób przeprowadzana jest rekrutacja ?

Rekrutacja jest dwuetapowa. Podczas pierwszego etapu, należy wypełnić oraz przesłać formularz zgłoszeniowy a w razie potrzeby dostarczyć wymagane dokumenty. W drugim etapie rekrutacji, każdy musi przejść rozmowę kwalifikacyjną. Jeżeli uda się przejść pomyślnie oba etapy, organizator szkolenia podpisuje z kursantem umowę o udzielenia wsparcia szkoleniowo – doradczego.
Istnieją dwie formy pomocy unijnej podczas zakładania działalności gospodarczej. Pierwszą z nich jest mikropożyczka, w ramach, której możemy utrzymać maksymalnie do 50 tysięcy złotych, na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pożyczka ta jest nisko oprocentowana( oprocentowanie to około 3, 8%), przez co ma charakter preferencyjny. Plusem takiej mikropożyczki jest to, że możemy zawiesić jej spłatę nawet do 12 miesięcy, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów, a także uzyskanie jej na dłuższy okres czasu. Drugą z form wspierania przez Unię Europejską, nowych działalności gospodarczych są dotacje. Jest to świadczenie bezzwrotne. Dzięki niej możemy otrzymać nawet do 40 tysięcy złotych. Jest to rzadziej spotykany rodzaj dofinansowania unijnego niż wyżej opisana mikropożyczka. Najczęściej otrzymują ją osoby bezrobotne, lub takie, które w niedawnym okresie czasu utraciły pracę.

Ukończyliśmy szkolenie i co dalej?

Po pomyślnym ukończeniu szkolenia, należy złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach dotacji albo pożyczki. Musimy napisać swój biznes plan, który dołączamy do wniosku. Kolejnym dokumentem, który musimy dołączyć do wniosku w ramach dotacji jest pismo potwierdzające, że nasza działalność gospodarcza jest zarejestrowana. Takie pismo musi zawierać informacje o tym, jaki rodzaj działalności mamy zamiar prowadzić oraz kwotę, którą chcemy otrzymać w ramach dofinansowania, a także przybliżony plan wydatków naszej firmy.

Gdy już wszystkie nasze dokumenty zostaną złożone, w odpowiednim urzędzie, za ocenianie wniosku bierze odpowiedzialność specjalna komisja, powołana przez daną instytucję udzielającą dofinansowania. Decyduje o tym czy dofinansowanie będzie przyznane danej osobie. Jeżeli nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, naszym kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy o udzieleniu dotacji lub mikropożyczki na rozwój naszej przedsiębiorczości.

1 komentarz

  1. Unijne fundusze to ogromna szansa na realizację bardzo kosztownych inwestycji, wiele informacji o możliwości ubiegania się o dotację unijną oraz wskazówek jak należy wypełnić wniosek można znaleźć na http://fundusze-europejskie.net/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *