Praca jako Polak w Niemczech: Możliwości są dobre

Jeśli chcesz pracować w Niemczech jako obywatel Polski, możliwości są większe niż kiedykolwiek. Nie dość, że praca w sąsiednim kraju jest bardziej dochodowa i łatwiejsza, to jeszcze można tam znaleźć bardziej atrakcyjne oferty pracy.

W dalszej części artykułu wyjaśnimy sytuację na rynku pracy oraz przedstawimy niektóre branże, w których występuje szczególne zapotrzebowanie.

Sytuacja na niemieckim rynku pracy

Niemiecki rynek pracy przeżywa obecnie gwałtowny wzrost zapotrzebowania na pracowników. Zapotrzebowanie to jest wynikiem bezprecedensowego niedoboru wykwalifikowanych pracowników. Pracownicy poszukiwani są we wszystkich sektorach, od przemysłu i inżynierii po IT i inne usługi.

Aby rozpocząć naukę, należy znać podstawy języka niemieckiego. O tym, jak dobrze znasz już język niemiecki, możesz dowiedzieć się między innymi tutaj: praca-niemcy.starke-jobs.com/niemiecki-online-test/.

Sytuacja na niemieckim rynku pracy jest również ciekawa, ponieważ niemiecka płaca minimalna została niedawno podniesiona i dotyczy w równym stopniu wszystkich pracowników niezależnie od ich pochodzenia narodowego. Ponadto pracodawcy oferują bardziej elastyczne godziny pracy i lepsze pakiety świadczeń. Krótko mówiąc, istnieje wiele zalet, które sprawiają, że Niemcy są idealnym miejscem dla polskich pracowników szukających możliwości zatrudnienia.

Swobodny przepływ pracowników

Swobodny przepływ pracowników jest integralną częścią rynku wewnętrznego UE, umożliwiając obywatelom państw członkowskich swobodne przemieszczanie się i podejmowanie pracy na terenie Unii Europejskiej. Wszyscy obywatele UE mają prawo podróżować, przebywać i pracować w każdym państwie członkowskim bez konieczności posiadania wizy lub zezwolenia na pobyt przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Pracownicy zagraniczni mają również dostęp do świadczeń socjalnych, takich jak zasiłki dla bezrobotnych i opieka zdrowotna, jeśli są one przewidziane w prawie lokalnym. Ponadto swobodny przepływ zapewnia wzajemne uznawanie kwalifikacji nabytych w innych krajach poprzez szkolenia zawodowe lub studia wyższe. Dla pracodawców oznacza to dostęp do większej puli talentów i wzrost szans na znalezienie wykwalifikowanych pracowników. Dla pracowników oznacza to możliwość poszerzenia profilu umiejętności, a jednocześnie szansę na większe bezpieczeństwo zatrudnienia i lepsze zarobki w miarę wzrostu konkurencji na rynku pracy.

Swobodny przepływ promuje zatem wzrost gospodarczy w Europie poprzez zachęcanie do tworzenia miejsc pracy, ułatwianie handlu między państwami członkowskimi i zmniejszanie bezrobocia strukturalnego w niektórych sektorach.

Niedobór umiejętności w Niemczech

W ostatnich latach nasilił się w Niemczech niedobór wykwalifikowanych pracowników. Przy ponad 5,4 mln ogłoszeń o pracę tylko w pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. widać, że firmy desperacko poszukują nowych pracowników. Jest to znaczny wzrost w stosunku do 4,1 mln ogłoszeń o pracę w 2020 roku, a nawet wyższy niż 4,7 mln ogłoszeń o pracę w 2019 roku przed pandemią.

Firma Index Research zajmująca się badaniem personelu przeanalizowała opublikowane ogłoszenia o pracę w 249 mediach drukowanych, 349 internetowych giełdach pracy i 136 000 stron internetowych firm, a także na portalu pracy niemieckiej Federalnej Agencji Pracy, aby ustalić, które branże, zawody i regiony są szczególnie dotknięte brakiem wykwalifikowanych pracowników. Ponadto, ze względu na postęp technologiczny i cyfryzację, rośnie zapotrzebowanie na pracowników o zaawansowanych umiejętnościach technicznych.

Bez wykwalifikowanej siły roboczej firmom trudno jest dotrzymać kroku konkurentom w zakresie innowacji i postępu technologicznego w niektórych sektorach. Niedobór siły roboczej pogłębia zatem istniejące trudności, z jakimi borykają się niemieckie przedsiębiorstwa próbujące zachować globalną konkurencyjność.

Poszukiwania są szczególnie intensywne w tych sektorach

Poszukiwanie miejsc pracy jest szczególnie intensywne w niektórych sektorach. Szczególnie poszukiwane są zawody edukacyjne i manualne: według Stepstone liczba ogłoszeń o pracę wzrosła o 130 proc. Budownictwo również przeżywa rozkwit – wzrost o 77 procent od września 2020 do 2021 r.

Odnotowano również 74-procentowy wzrost ogłoszeń o pracę w logistyce, 53-procentowy wzrost w inżynierii oraz odpowiednio 44-procentowy i 35-procentowy wzrost w hotelarstwie i opiece zdrowotnej. Dane te pokazują, że osoby poszukujące pracy powinny kierować się do tych branż, jeśli chcą zmaksymalizować swoje szanse na sukces w poszukiwaniu pracy.

Rolety podtynkowe – jakie sterowanie wybrać?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *