Jak powinna wyglądać umowa kupna-sprzedaży przyczepy samochodowej?

Kiedy kupujemy samochód osobowy, oczywistym faktem jest że musimy posiadać dowód kupna-sprzedaży. Tak samo jest w przypadku przyczepy samochodowej, kupując ją musimy nabyć dokument potwierdzający, że od teraz jesteśmy jej nowymi właścicielami. Internet jest skarbnicą wiedzy i na pewno znajdziemy w nim potrzebny wzór umowy kupna-sprzedaży przyczepy samochodowej, aby jednak wiedzieć co taka umowa powinna zawierać, przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

W jakim celu spisywana jest umowa kupna-sprzedaży przyczepy?

Najważniejszą kwestią jest tutaj umowa jako dokument, który jest nam niezbędny do przeniesienia własności na nowego właściciela. Tylko w sytuacji gdy osoba sprzedająca posiada firmę, a przyczepa jest jej środkiem trwałym, zamiast umowy wystawiana jest faktura. W każdym innym przypadku przy sprzedaży sporządzana jest umowa na piśmie w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jedynym dla każdej ze stron transakcji sprzedażowej.

Podpisując dokument kupna/sprzedaży, obie strony zobowiązują się do przestrzegania jego treści, osoba kupująca otrzymuje pełne prawo do użytkowania przyczepy, ma także obowiązek ubezpieczenia nowego pojazdu w terminie 30 dni od zakupu. Obowiązkiem jest również wykupienie ubezpieczenia OC oraz wypełnienie uwarunkowań związanych z homologacją pojazdu. Jakie prawa i obowiązki ma osoba sprzedająca? Jego głównym prawem jest zgłoszenie sprzedaży przyczepy, aby nie ponosić dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem oraz odpowiedzialności karnej, w sytuacji gdyby nowy właściciel użył przyczepy do popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia karnego.

Kupujesz przyczepę? Pamiętaj o podatku PCC-3

Każdy nabywający pojazd, w tym przypadku przyczepę, musi pamiętać że jeżeli jej wartość jest większa niż 1000 złotych, jego obowiązkiem jest wypełnienie deklaracji PCC-3 w Urzędzie Skarbowym i opłacenie podatku w wysokości 2% wartości nabywanego pojazdu. Podstawą opodatkowania jest kwota jaką zapłaciliśmy za przyczepę, chyba że Urząd Skarbowy ustali inaczej, do czego ma pełne prawo. Czas na zapłatę podatku wynosi 14 dni i liczony jest od daty nabycia przyczepy.

Zanim podpiszesz umowę, pamiętaj o kilku ważnych kwestiach

Nie zależnie od tego czy jesteś stroną sprzedającą czy kupującą, powinieneś pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Po pierwsze dokładnie zweryfikuj drugą stronę transakcji. jako osoba kupująca sprawdź zgodność danych osobowych na umowie z danymi w dokumentach potwierdzających tożsamość oraz dokumentach przyczepy. Osoba sprzedająca bezwzględnie musi być wpisana jako właściciel w dowodzie rejestracyjnym, inaczej umowa kupna-sprzedaży przyczepy nie ma ważności prawnej. Kolejną kwestią jest dokładne sprawdzenie czy sprzedawana przyczepa posiada wszystkie parametry znajdujące się w dowodzie rejestracyjnym. Mowa tutaj o marce, modelu, numerze rejestracyjnym przyczepy oraz numerze identyfikacyjnym (VIN). Jeżeli którakolwiek wartość nie zgadza się z dokumentami, mamy pełne prawo odstąpić od umowy kupna.

Po sprawdzeniu najważniejszych kwestii możemy podpisać umowę kupna-sprzedaży, a po spełnieniu wszystkich dodatkowych warunków, o których wyraźnie mówi prawo komunikacyjne, staniemy się pełnoprawnymi właścicielami nowo nabytej przyczepy samochodowej.

Polecamy:
Jak zostać konsultantką Avon i czemu warto to zrobić?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *