Wszystko, co warto wiedzieć o zmianach w leasingu

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i korzystasz z leasingu, musisz wiedzieć, że zaszło w nim kilka ważnych zmian. Dotyczą one nowych zasad Identyfikacji leasingu i ujmowania go w księgach rachunkowych.

0 co tak naprawdę chodzi?

Pierwsza ważna zmiana, o której trzeba wiedzieć, to zniesienie podziału na leasing operacyjny i finansowy. Te zasady wpłyną na sporządzanie bilansu, w którym muszą znaleźć się prawa do użytkowania aktywów jak i zobowiązania leasingowe. Możesz jednak odetchnąć, jeśli bliższy jest Ci MSSF 16 Leasing, czyli taki do 12 miesięcy. Chodzi tu również o leasing o małej wartości. Zleceniodawca zostaje jednak przy starym modelu rozliczania umów.

Kolejna kwestia, której nie można pominąć, dotyczy traktowania umów usługowych, jako leasingu. Do takich umów zalicza się np. umowy najmu powierzchni, dzierżawy, IT Czu telekomunikacji.

Rozpoczęcie transakcji i wdrożenie leasingu

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który korzysta z leasingu, musisz określić datę początkową zawarcia umowy. Incepcion date, to data początkowa, która wiąże się z podaniem przez Ciebie terminu rozpoczęcia kontraktu z leasingiem. Z kolei commencement date  – to data wskazania przez zleceniodawcę rozpoczęcia użytkowania aktywów przez zleceniobiorcę.

Wdrażanie MSSF 16 rozpoczyna się od zidentyfikowania zakresu umów, które wchodzą w ramy nowego standardu. Następnie ważne jest wypracowanie ujęcia księgowego zawieranych umów oraz aktualizacja polityki księgowej. Kolejno ma miejsce ustalenie kluczowych założeń i osądów zarządczych, sposobu kalkulacji stopy dyskonta, zgromadzenie danych, sporządzenie wyliczeń na bilans otwarcia oraz wprowadzenie narzędzia do kalkulacji. Ostatni punkt dotyczy procedur kontrolnych, które trzeba zaprojektować i wdrożyć. Dzięki nim będzie można raportować zgodnie z MSSF16.

Natomiast model kontroli opiera się na rozróżnieniu umów leasingu i umów świadczenia usług zależnie od wystąpienia składnika aktywów kontrolowanego przez klienta.

Co jeszcze musisz wiedzieć?

Prawo do użytkowania aktywów, które są określone w umowie leasingu, wymaga też uwzględnienia amortyzacji i kosztów odsetkowych. Przekłada się do na wzrost EBIT a szczególnie EBIDTA.

Leasingodawcy nie odczują znaczących zmian w leasingu. Ich zadanie będzie polegało na analizie wpływu zmian na różne czynniki.

Na pewno ci przedsiębiorcy, którzy preferują leasing krótkoterminowy, nie muszą stosować się do nowych zasad. Ujęcie, wycena i prezentacja leasingu w takiej sytuacji funkcjonują wedle starych ustaleń.

Artykuł powstał przy współpracy z KPMG Spot – https://kpmgspot.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *