Wymagania dotyczące pomieszczeń pracy i powierzchni roboczej

Polskie prawo szczegółowo określa, jakie warunki muszą spełniać pomieszczenia pracy. Wymagania dotyczą m.in. powierzchni roboczej, jak również kwestii technicznych. Czy to hale produkcyjne, biura, czy też dowolne inne pomieszczenia pracy, o spełnieniu wymagań najlepiej pomyśleć jeszcze na etapie budowy. W poniższym artykule skupimy się na hali produkcyjnej oraz cechach, które musi ona posiadać i o które powinno się zadbać już podczas tworzenia projektu. Zatem czym musi się cechować hala produkcyjna, aby została dopuszczona do użytku?

Czy hala produkcyjna to zawsze pomieszczenie pracy?

Zanim wyjaśnimy, jakie wymagania musi spełniać hala produkcyjna będąca pomieszczeniem pracy, powinniśmy wyjaśnić, jakiego typu pomieszczenie można w ogóle tak nazwać. Okazuje się, że czynności zawodowe nie zawsze wykonuje się w pomieszczeniu pracy w rozumieniu przepisów prawa. Nie są nim pomieszczenia, w których:

 

  • poszczególni pracownicy spędzają mniej niż 2 godziny w czasie danej zmiany roboczej,
  • procesy przeprowadzane w pomieszczeniu uniemożliwiają zapewnienie wymaganych prawnie warunków pracy – konieczne jest zastosowanie dodatkowych środków ochrony (np. kombinezonów, ze względu na zagrożenie oparzeniem lub zatruciem),
  • prowadzi się hodowlę zwierząt lub uprawę roślin.

Warto podkreślić, że budowa hal przemysłowych, w tym hal produkcyjnych, może dotyczyć tworzenia wielu pomieszczeń w jednym budynku. W takiej sytuacji możliwy jest scenariusz, w którym tylko część budynku będzie pełniła rolę pomieszczenia pracy. Aby tak było, nie może wystąpić żaden z wymienionych powyżej czynników.

Należy zauważyć, że pomieszczenia pracy dzielą się na: pomieszczenia pracy stałej i pomieszczenia pracy czasowej. Te pierwsze to takie, w których dany pracownik podczas jednej zmiany przebywa dłużej niż 4 godziny. Natomiast w pomieszczeniach pracy czasowej jedynie 2 do 4 godzin. Wymagania względem pomieszczeń pracy stałej są o wiele bardziej restrykcyjne.

Miejsce na foto1

Hale produkcyjne i wymogi względem konstrukcji i wykończenia

Należy zauważyć, że budowa hal produkcyjnych wymaga stworzenia projektu zgodnego z wymogami prawnymi względem poszczególnych części konstrukcji i wykończenia. Przepisy określają między innymi to, jakie cechy powinny posiadać:

 

  • podłogi,
  • ściany,
  • sufity,
  • schody,
  • oświetlenie.

Każdy z powyższych aspektów jest równie istotny i może zostać poddany kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub innego organu. Zatem hala produkcyjna dopuszczona do użytku musi posiadać podłogę, która jest równa i stabilna. Nie może ona powodować poślizgów ani pylić. Ponadto istnieją również pewne konkretne wymagania względem podłóg w poszczególnych rodzajach hal produkcyjnych. Przykładowo budowa hal przemysłowych, w których obecne będą materiały wybuchowe lub łatwopalne, wymaga położenia nawierzchni, która uniemożliwi iskrzenie mechaniczne.

Ściany budynku powinny zostać wykonane z materiałów bezpiecznych dla zdrowia. Podobnie sufity. Ponadto hale produkcyjne muszą posiadać okna, aby do wnętrza swobodnie wpadało światło zewnętrzne. Jeśli hala produkcyjna posiada więcej niż jeden poziom, niezbędne są stabilne schody lub pochylnie umożliwiające łatwe przemieszczanie się. Ponadto hale powinny być wyposażone w światło sztuczne, dostosowane do specyfiki pracy wykonywanej w poszczególnych pomieszczeniach.

Budowa hal produkcyjnych uwzględniająca panujące w nich warunki

Elementy konstrukcyjne i wykończeniowe to nie wszystko, co trzeba brać pod uwagę podczas budowy hal produkcyjnych. W zasadzie bez względu na to, jakiego rodzaju hal przemysłowych dotyczy budowa, należy zapewnić skuteczną, efektywną wentylację pomieszczeń. Jest ona szczególnie ważna w przypadku hal, w których występuje zwiększone pylenie lub obecne są dowolne inne zanieczyszczenia powietrza. Temperatura powinna być dostosowana do charakterystyki wykonywanej pracy.

Hala produkcyjna musi spełniać szereg wymagań, aby mogła zostać dopuszczona do użytku. Dlatego też budowa hal przemysłowych powinna być prowadzona przez doświadczone i fachowe firmy, takie jak Borga. Mowa o przedsiębiorstwie z wieloletnim doświadczeniem, które dzięki współpracy z licznymi podmiotami z różnych branż, oferuje sprawdzone rozwiązania i zapewnia spełnienie wszystkich wymagań prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *