Zastosowanie spoiw i kruszyw przy wzmacnianiu gruntów

UQ's fancy new engineering building under construction - currently just a big hole in the ground while they work on some complicated looking foundations in between two existing buildings.

Wprowadzanie spoiw i kruszyw w grunt ma na względzie polepszenie jego parametrów mechanicznych. Wybór odpowiedniej technologii poprzedzany jest badaniami geotechnicznymi w celu dobrania odpowiedniej technologii wzmacniania gruntu do kategorii geotechnicznej obiektu.

Wibrowymiana

Technologia bazująca na zasadzie wibroflotacji uzupełniona we wtłaczanie kruszywa w podłoże i następnie w jego dogęszczanie. W wyniku tego mamy nie tylko uformowane kolumny ale tez dogęszczone podłoże. Stosowana w słabonośnych gruntach mineralnych.

Kolumny żwirowe

Są najczęściej wykonywanymi sposobami wzmacniania nośności gruntu. Wykonywane w gruncie słabonośnym, wypełnieniem jest najczęściej kruszywo, żwir ale również z powodzeniem stosuje się pospółkę, tłuczeń, rozkruszony gruz budowlany. Kolumny żwirowe są używane do polepszania  gruntów miękkoplastycznych, nie skonsolidowanych, podłoży organicznych czy osadów. Grubość frakcji dopasowuje się wyników analizy gruntu.

Kolumny scementowane

Kolumny tworzone są bardzo podobnie jak powyższe żwirowe. Dodawane jest jednak do kruszywa spoiwo hudrauliczne (np. pospółka z cementem). Stosuje się te kolumny przy wzmacnianiu bardzo słabych gruntów lub w przypadku znaczących obciążeń jakie mają być przekazywane na podłoże.

Kolumny betonowe

Kolumny te są wykonywane tak samo jak kolumny żwirowe jednak zamiast kruszywa stosowany może być „suchy” beton konstrukcyjny. Stosuje się tą metodę przy wzmacnianiu bardzo słabych gruntów albo przy dużym obciążeniu podłoża.

Wgłębna stabilizacja

Metoda polegająca na wgłębnym mieszaniu gruntu ze spoiwami hydraulicznymi. Do formowania kolumn tą metodą używana jest specjalna żerdź z poprzecznymi elementami mieszającymi grunt i formującymi kolumnę.

Kolumny DSM-dry

Powstają poprzez wymieszanie podłoża ze spoiwem hydraulicznym jak cement, wapno, popiół „na sucho”. Metodę tę można stosować na nawodnionych gruntach słabonośnych. Gdzie gwarancją zawiązania kolumn jest dostęp do wody gruntowej, która jest wykorzystywana do wiązania spoiwa. Ograniczeniem przy stosowaniu tego rodzaju wzmocnienia jest aktywność chemiczna gruntu.

Kolumny DSM-wet

Kolumny te formuje się mieszając grunt wraz ze spoiwem hydraulicznym „na mokro”. Wzmacnia się tym sposobem luźne piaski, miękkoplastyczne i plastyczne gliny, namuły oraz nasypy. Wprowadza się do gruntu żerdź do formowania kolumn do tego wciskany jest cement pod ciśnieniem kilku atmosfer.

Posadowienie budynków i budowli nie ma jednoznacznej klasyfikacji metod wzmacniania gruntu. Dzieli się je na rodzaj technologii, głębokości, materiału, finału jak i gruntu. Powyżej zostały opisane sposoby wzmacniania podłoża przy zastosowaniu domieszek innych materiałów.

Źródła:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *