Daily Archive: Maj 7, 2019

0

Sposoby pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych

Odnawialne Źródła Energii (skrót OZE) to takie, które podczas dłuższego użytkowania nie powodują deficytu zasobów naturalnych, a ich zasób jest odnawialny w krótkim czasie. Odnawialne źródła energii, oprócz energii uzyskanej z drewna i biomasy, nie powodują zanieczyszczenia środowiska, globalnego ocieplenia i wyczerpywania się zapasów. Te...