Tagged: Klimatyzacja

0

Jaki wpływ na jakość pracy ma klimatyzacja?

Zapewnienie odpowiednich warunków w miejscu pracy to obowiązek każdego pracodawcy. Dotyczy to również temperatury w pomieszczeniach, w których przebywają pracownicy. Co więcej, warunki te regulują przepisy bhp. Brak ich przestrzegania może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla pracodawcy – między innymi spadkiem wydajności zatrudnianych pracowników. Temperatura podczas...

0

Kierunek: Ogrzewnictwo i Klimatyzacja – perspektywy dobrej pracy?

Kierunek Ogrzewnictwo i Klimatyzacja nie jest często spotykany na uczelniach technicznych. Zwykle, elementy tego zawodu spotyka się na kierunkach spokrewnionych z Budownictwem. Wybór kształcenia o węższej specjalizacji bywa często dobrym wyborem. Pracodawcy przychylniej patrzą na absolwentów, którzy przez cały okres studiów zajmowali się tylko danym,...

2

Czy klimatyzacja w biurze ma wpływ na wydajność pracowników?

W pomieszczeniach, w których wykonywana jest praca fizyczna, pracodawca powinien zapewnić temperaturę powietrza przystosowaną do wysiłku włożonego w jej wykonywanie, nie niższą jednak niż 14°C. Wyjątkiem są specyficzne miejsca, takie jak huty i chłodnie, gdzie względy technologiczne nie pozwalają na zapewnienie takich warunków. Natomiast w...